sirenajpg.jpg

Vyhlášení požárního poplachu

p

Na vyhlášení požárního poplachu závisí rychlost a kvalita hasebního zásahu. Tím pádem to ovlivňuje výši škod.


Požár je zpravidla signalizován místními sirénami a samozřejmě na samotné požární ústředně. Pokud obsluha není přítomna, musí být poplach hlášen předepsanými technickými prostředky na hasičský záchranný sbor. Ten zajistí kvalifikovaný výjezd s hasebním zásahem.


Požární ústředny mají také za úkol spínat "návazná zařízení". Při požáru je často třeba otevřít dveře kvůli úniku osob. Nebo naopak uzavřít světlíky a větrací šachty, aby se oheň nešířil do dalších prostor.