KELCOM - zabezpečení objektu, kamerové systémy

Úvod Pro váš dům a byt Ovládání a automatizace bydlení
H S


barevne-kryty-ke-klicenkam-kopiepng.png

Ovládání a automatizace bydlení

p

V dnešní době komunikací není třeba používat pro každé zařízení samostatný dálkový ovladač. Slaboproudé systémy dokážeme propojit a zajistit tak komfort ovládání na daleko vyšší úrovni. Navíc mohou zařízení provádět pověřené úkony samostatně a tedy automaticky.

 

Asi nejjednodušší a nejpoužívanější způsob provázanosti je použití jediného dálkového olvadače na otevření garážových vrat, vypnutí nebo zapnutí zabezpečovačky a vyhlášení tísňového poplachu při napadení. Zdaleka však nemusí zůstat u tohoto jednoduchého propojení.

 

Při instalacích nových slaboproudých systémů určených pro třetí tisíciletí je vhodné myslet na propojení jednotlivých systémů. Lépe se tak využijí investice, mnohé moduly jsou společné pro několik systémů a plní stejnou funkci. Navíc spojení těchto systémů přináší další užitné vlastnosti a to pouze využitím jejich možností, bez nutnosti dalšího investování.

 

V oblasti domácí komunikace se odstupuje od jednostranných uzavřených systémů domácích telefonů. Nahrazují je otevřené systémy na bázi vnitřních pobočkových telefonních ústředen. Zajišťují hlasovou komunikaci mezi jednotlivými částmi domu. Současně komunikují s návštěvami u hlavních domovních dveří nebo u branky. Celý systém by měl mít zabudované propojení s vnějším světem, pomocí pevných telefonních linek, GSM sítě, Internetových připojení atd.

 

Přitom tato komunikace může být i obrazová, tedy mluvíme o videotelefonu nebo kamerovém systému. Ten může být napojen na STA rozvod televizních přijímačů. Pak se obrazy jednotlivých kamer zobrazují na obrazovce televizoru.

 

Rozhodně nikoli posledním slaboproudým systémem v rodinném domě je zabezpečovací signalizace. Ta společně s mechanickými zábranami (dveře, rolety, mříže, zámky, bezpečnostní fólie) tvoří zabezpečení domu. Rovněž noční střežení by mělo být vyřešeno – majitel by měl být o narušení informován i v této době. K tomu právě slouží provázanost s komunikačními obrazovými systémy. Zabezpečovací systém sám uvědomí o místě narušení, obrazový systém dodá informace bližší a provede záznam k dalšímu použití.

 

tp_89png.png

Provázanost zabezpečovacího a komunikačního systému je daleko větší. Komunikační služby jsou využívány pro přenos informace o poplachu, jeho ověření a následný zásah. Přitom je kvalita použitých zařízení důležitá – při narušení jde o minuty a kvalita i spolehlivost přenosu hrají velkou roli.

 

Zabezpečovací systémy zpravidla aktivují kamerový záznam a prostřednictvím komunikačních tras odesílají obrázky k uložení mimo objekt nebo k dalšímu vyhodnocení do místa stálé ostrahy. Mohou třeba jen odeslat MMS na určený mobilní telefon. Další MMS si lze vyžádat z mobilního telefonu.

 

Již několik let se uvedené slaboproudé systémy spojují se silovými: máme na mysli dálkové nebo automatické ovládání elektrospotřebičů s domě. Může se jednat o topení, záznamová zařízení anebo třeba jenom nepravidelné spínání elektrospotřebičů k vytvoření dojmu „že nejsme na dovolené“. Jak vyplývá s policejních statistik, každé takové preventivní opatření přináší svůj efekt.

 

Se silovými rozvody v domě se zpravidla propojuje zabezpečovací systém. Ten dokáže sám ovládat vybrané elektrospotřebiče v nastavených cyklech. Z jeho klávesnice je lze ovládat ručně a pomocí telefonů i dálkově. Lze tak např. zapnout topení na chatě už při cestě z domova.

 

Naše firma pečlivě vybírá jednotlivé komponenty uvedených systémů tak, aby byly kompatibilní a splňovaly účel, pro který byly do systému automatizace bydlení zvoleny. Používáme především osvědčené zabezpečovací systémy DSC Kanada, japonské kamerové systémy SANYO (jichž obou jsme přímými dovozci a autorizovanými dodavateli) a doplňujeme je vhodnými domácími i zahraničními komponenty. Tak může vzniknout systém, který skutečně bude sloužit a nikoli obtěžovat svou složitostí a nepřehledností.


 

HLEDÁTE

podrobnější informace o

Porovnání rozlišení kamer.

KAMEROVÝCH

SYSTÉMECH ?

zkuste se podívat

sem.

 

Člen Hospodářské komory ČR

Člen sdružení Asociace Gremium Alarm

Člen montážní skupiny KELCOM v ČR

Certifikace u České asociace pojišťoven

Certifikát CI na poplachové a kamerové systémy

Osvědčení od NBÚ na stupeň "Důvěrné"

Spolehlivá firma 2016

Důvěryhodná firma 2015

 • dálkové ovladače
 • digitální záznamové zařízení
 • ovládací panel požární ústředny
 • domácí telefony a videotelefony
 • pohybový detektor
 • požární siréna
 • kamera otočná v krytu
 • stropní DOME kamera
 • kamera s infrapřísvitem
 • venkovní střežení - infrazávory
 • ovládací klávesnice
 • stropní pohybový detektor
Uživatelské jméno
Heslo