KELCOM - zabezpečení objektu, kamerové systémy

Úvod Požární signalizace Protipožární ucpávky
H S


dunamentijpg.jpg

Protipožární ucpávky

p

Protipožární ochrana staveb byla a je důležitou součástí požární ochrany. Úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru. Zároveň je třeba zabránit šíření kouře, který znesnadňuje orientaci osob při evakuaci a bývá často toxický.

 

Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrý projekt a poté na správné navržení a provedení protipožárního systému proškolenou firmou.

 

Provádění a značení ucpávek řeší Vyhláška MV č.23/2008 Sb., jejich rozsah a požární odolnost nařizuje projekt budovy. Podle Vyhlášky č.246/2001 Sb. jsou požární ucpávky požárně bezpečnostními zařízeními a je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu dvakrát ročně. Prokazatelně. Nesplnění tohoto nařízení může mít pro osobu odpovědnou vážné právní důsledky.

 

Realizaci ucpávek a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. mohou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovaly školení a jsou vlastníky „Osvědčení“. Naše společnost se může pochlubit, že provádí tyto ucpávky na základě školení a je vlastníkem „Osvědčení“.

 

Provedli jsme a provádíme realizaci požárních ucpávek pomocí systémů Dunamenti a HILTI. Používáme postupy stanovené výrobcem na ucpávky kabelů a kabelových svazků, kovových a plastových trubek, těsnění spár v prostupech. Ošetřujeme ocelové konstrukce, které by se jinak působením vysokých teplot zhroutily.

 

Nejnáročnější jsou kombinované ucpávky – kabelové lávky prochází stěnami, tvořícími oddělení požárních úseků, současně s plastovým a kovovým potrubím. Stropy a vodorovné prostupy se těsní zdola, stěny a svislé prostupy se těsní z obou stran.

 

V poslední době se používá s výhodou protipožární páska. Velmi snadno se instaluje a v kombinaci s tmelem nebo nátěrem je ideální téměř do všech prostupů.

 

Samozřejmostí naší dodávky je provedení správného označení a vypracování seznamu ucpávek včetně zakreslení do půdorysů.

 

Nabízíme rovněž provádění pravidelných kontrol těchto opatření. Provádíme požární ucpávky i u prostupů, které měly být provedeny již při provádění stavby, ale z nějakého důvodu nejsou.


 

HLEDÁTE

podrobnější informace o

Porovnání rozlišení kamer.

KAMEROVÝCH

SYSTÉMECH ?

zkuste se podívat

sem.

 

Člen Hospodářské komory ČR

Člen sdružení Asociace Gremium Alarm

Člen montážní skupiny KELCOM v ČR

Certifikace u České asociace pojišťoven

Certifikát CI na poplachové a kamerové systémy

Osvědčení od NBÚ na stupeň "Důvěrné"

Spolehlivá firma 2016

Důvěryhodná firma 2015

 • dálkové ovladače
 • digitální záznamové zařízení
 • ovládací panel požární ústředny
 • domácí telefony a videotelefony
 • pohybový detektor
 • požární siréna
 • kamera otočná v krytu
 • stropní DOME kamera
 • kamera s infrapřísvitem
 • venkovní střežení - infrazávory
 • ovládací klávesnice
 • stropní pohybový detektor
Uživatelské jméno
Heslo